Gerå Vest
Melholt, 9340 Asaa
Att. Generalforsamlingen
Revision af fremlagt regnskab for 2019
Undertegnede har, som valgt til revisor af generalforsamlingen gennemgået det fremlagte
regnskab for 2019 og skal hermed fremkomme med mine bemærkninger.
Regnskabet er gennemgået ved at sammenholde bevægelser på grundejerforeningens konto i
Sparekassen Vendsyssel, med de fremlagte bilag i regnskabet.
Endvidere er der taget hensyn til beslutninger som vedtaget på grundejerforeningens seneste
generalforsamling.
Dette er dog kun efter hukommelsen, idet der ikke kan findes referat fra den afholdte
generalforsamling på foreningens hjemmeside eller andre steder.
Følgende er at bemærke.
På generalforsamlingen for 2018 blev det besluttet at grundejerforeningen skulle indgå i og
forestå i en udbedring af grusvejen Gyden udenfor grundejerforeningen med et beløb på
6.000 kr.
Arbejdet skulle umiddelbart sættes i gang men først når 2 grundejere udenfor foreningen
hver havde indbetalt 2.000 kr til grundejerforeningens konto.
Ansvarlig for arbejdet blev aftalt til at være bestyrelsesmedlem Anders Moltke som også
skulle være ansvarlig og påse indbetalingen udefra.
Der figurerer ingen bevægelser i regnskabet til denne udbedring ?
Af bestyrrelsens referat fra bestyrelsesmøde afholdt 28.08.2019, fremgår at klipning af stier
mm. i området er iværksat til en timepris på 150 kr.
Der er ikke poster i regnskabet hvor der er foretaget udbetaling til dette arbejde, så hvorledes
er dette arbejde honoreret ?
Ud over at timeprisen vurderes til at være i den høje ende til en "ung" mand, kan der iøvrigt
ikke godkendes udgifter til firmaer eller enkelt personer uden momsregistrering.
Der er indkøbt pumpe materiel og slanger til et stort samlet beløb af 5.625,21 kr.
Det kan konstateres visuelt, at dette materiel formodentlig anvendes til at lænse en enkelt
grundejers matrikel.
Kun udgifter der kommer hele grundejerforeningen til gode eller efter en vedtagelse på
generalforsamlingen om konkret projekt, kan godkendes og føres til regnskab.
Det fremgår ikke nogen steder at der er vedtaget en sådan beslutning og bestyrelsen og
formand må redgøre for den afholdte udgift.
Generelt skal samtlige grundejere altid have mulighed for at benytte indkøbt materiel til
foreningen.
Men dette er selvsagt ikke en mulighed når indkøbene ikke er offentligjort og grundejerne
derfor ikke er bekendt med at foreningen råder over materiellet.
Der savnes i den forbindelse også en specifikation af udgiften på 2.156,25 til drænspuling af
gamle dræn ?
Hvis dette f.eks også er foretaget i forbindelse med lænsning på samme matrikel eller andre
grundejers enkelstående matrikler iøvrigt, kan udgiften ikke godkendes uden
generalforsamlingens accept.
Med ovenstående uafklarede forhold, kan undertegnede
ikke indstille regnskabet som det foreligger for 2019 til godkendelse.
Med venlig hilsen
Revisor f. Grundejerforeningen Gerå Vest/
Peter Thisted
Knirren 26
9340 Asaa

Dette brev blev oplæst og efterfølgende behandlet af generalforsamlingen, hvorefter hele regnskabet blev godkendt, da man som revisor kun skal forholde sig til regnskabet stemmer overens med bankbilag.

Seneste kommentarer

15.08 | 16:29

Kan ikke lige finde noget om det, har du et link Lisbeth

07.08 | 09:15

Tak for orientering. Vi må en smut forbi Brønderslev kommunes hjemmeside.

16.07 | 06:12

Bare til orientering: Ser at Brønderslev Kommune har lagt forslag om delvis aflysning af lokalplan for sommerhuområdet, ud til offentlig høring fra d. 1.juli til d.26. august 2022.

17.06 | 18:50

Hej alle
Vi ville meget gerne have deltaget i både sommerfest og arbejdsdag, desværre falder det sammen med den årlige søskendefest, men vi ønsker jer alle en rigtig god dag
Mvh Hanne og Henrik

Del siden