Bestyrelsesmøde Grundejerforening Gerå-Vest  d. 28. okt. 2017.

Deltagere ved mødet er: Michael Kaas Hansen, Johanne Voetmann, Anders Moltke og Lisbeth Jensen.

Pkt. 1.

Michael Kaas  er blevet kontaktet af Jytte og Peter Knirren 26, angående affyring af fyrværkeri i nærheden af vores område fra kl. 22 til kl. 02 om natten.

Beredskabet har været kontaktet. Manden som affyrer skytset er fyrværker og har derfor ret til affyringerne.

Nogle af affyringerne er imidlertid krusantemumbomber som giver nogle gevaldige brag

 i området og selvfølgelig er meget generende. Via aktindsigt skulle fyrværkeren ikke have tilladelse til dette.

Flere i området har taget kontakt til såvel politiet som beredskabstjenesten, men affyringerne fortsætter.

Peter har nu skrevet et brev fra Grundejerforeningen til  Brønderslev Kommune.

Dette gennemlæses til mødet. Der laves enkelte rettelser i brevet og formanden sender det herefter til kommunen.

Pkt. 2.

Det nævnes at Svend Erik Pedersen, Knirren 12 er gået bort. Grundejerforeningen har sendt en krans.

Pkt. 3.

Vejene er elendige p.g.a. meget regn. Frederik Pedersen kører 1 brakskrab samt 2 vejskrab mere i år, men først når vejene bliver mere tørre.

Anders Moltke vil spørge Frederik Pedersen om han med enten frontskraber eller rendegraver, kan lave render fra vej til grøft, der hvor der står meget vand.

Pkt. 4.

Johanne Voetmann fremlægger budget/regnskab. Budgettet godkendes.

Pkt. 5.

Festudvalg:

Chresten Madsen har købt 7 borde til foreningen, pris i alt 1600,-kr.

Chresten vil også se på nyt telt til vores sommerfester.

Finansiering af telt og borde godkendes af bestyrelsen.

Pkt. 6.

Chresten Madsen har ryddet fællesarealet for bjørneklo flere gange i 2017.

Det vedtages at han får hjemmel til at købe Round Up.

Pkt. 7.

Anders Moltke har talt med gårdejeren Børge, Gyden samt en anden mand på Gyden om

de vil være med til at hælde grus på vejstrækningen fra Rummelsigen og op til Åsen.

Det vil de begge og udgiften ville så skulle deles i 3.

Anders har efterfølgende talt med Hans Kvist som foreslår at man først lægger et lag stabilgrus og herefter sand. Pris ca. 6000,-kr. til deling. Dvs. ca. 2000,- kr til grundejerforeningen.

Der er tidligere indgået en aftale om, at grundejerforeningen holder strækningen op til Gyden og at det er Børges pligt at holde den ovenfor nævnte strækning.

Det diskuteres og  Michael mener at vi måske kan risikere at vi fremover vil være forpligtigede til at skulle sørge for vedligeholdelse af denne strækning, hvis vi gør det.

Vi bliver enige om at lave et forslag til næste generalforsamling.

Anders vil inden da kontakte kommunen og undersøge om vi herefter vil være forpligtigede til at betale for vedligeholdelse af strækningen.

Pkt. 8.

Anders Moltke fremlægger forslag til at sætte kvæg ud på de tomme grunde for naturpleje

(bekæmpelse af bjørneklo som står flere steder.) Selvfølgelig efter aftale med den enkelte grundejer.

Der må ikke græsses på sommerhusgrunde, men måske er det i orden som naturpleje på grunde >500 kvadratmeter.

Anders undersøger ved kommunen om det kan være i orden.

Pkt. 9.

Flere har haft udgifter til blækpatroner osv. til arbejdet i grundejerforeningen.

Vi aftaler at grundejerforeningen selvfølgelig betaler for dette. ingen skal have udgifter

for deres arbejde.

Michael Kaas har haft udgifter i forbindelse med den løbende retssag. Dem skal han selvfølgelig have dækket og det aftales at alle udgifter til denne sag samles under 1 post i vores regnskab, så man kan se hvad denne sag alt i alt løber op i.

Pkt. 10.

Johanne Voetmann er i gang med at lave en velkomstpakke til nye grundejere i Gerå-Vest.

Der er enighed om at det er en god ide. Der laves nogle få ændeinger til velkomsthilsenen.

Tak for et godt møde!

Hvis I ønsker rettelser eller tilføjelser til referatet, så siger I bare til.

Mvh. Lisbeth.

Seneste kommentarer

15.08 | 16:29

Kan ikke lige finde noget om det, har du et link Lisbeth

07.08 | 09:15

Tak for orientering. Vi må en smut forbi Brønderslev kommunes hjemmeside.

16.07 | 06:12

Bare til orientering: Ser at Brønderslev Kommune har lagt forslag om delvis aflysning af lokalplan for sommerhuområdet, ud til offentlig høring fra d. 1.juli til d.26. august 2022.

17.06 | 18:50

Hej alle
Vi ville meget gerne have deltaget i både sommerfest og arbejdsdag, desværre falder det sammen med den årlige søskendefest, men vi ønsker jer alle en rigtig god dag
Mvh Hanne og Henrik

Del siden