Referat fra bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Gerå Vest 5. februar 2018.

12. februar 2018

11:56

Referat fra sidste møde godkendes.

1.Orientering:

Der er reserveret plads på Møllehuset, Aså til grundejerforeningens generalforsamling  14. april 2018 kl. 14

Renovationsbilen har været hård ved rabatterne i området. Michael tager kontakt til kommunen ang. dette.

Johanne har færdiggjort velkomstbrev til nye grundejere.

Hjemmesiden er overgået til Johanne.

Badevandstilstanden Gerå strand er gået fra ringe til tilfredsstillende.

Angående Gyden: Anders vil spørge Børge og naboer, om de vil fylde strækningen op, mod at vi kører et skrab.

Anders bestiller et læs grus som Frederik kan anvende ved vejarbejdet.

Der er store huller ved S-svingene på Knirren. Anders kontakter Frederik og beder ham fylde grus i de 2 sving.

Ved S-svinget ved Anders mark på Krogensvej skal der skrabes plant.

Chresten har købt en Camplet i glasfiber (500,- kr.) til grundejerforeningen til opbevaring af vores telt.

Den står pt hos Chresten.

Han har også købt 7 nye borde + 45  stole  (1600,- kr.) Vi mangler stadig opbevaringsplads til dette.

Det foreslås at vi køber en brugt kontainer til det hele. Kontaineren må gerne stå hos Anders.

2.Der skrives under på foreningsaftalen med Michael Larsen tlf. 23895485  (sælger af fibernet.)

Der er gratis oprettelse af fibernet.

De første 30 meter bliver skudt ind gratis.

De er klar til at lægge det ind i uge 10.

3.       Budget/regnskab ved Johanne godkendes.

4.       Der er sendt en række forslag til bestyrelsen fra Anders Lempke.

Bl.a. efterspørges vejskilte med numre.

Anders vil undersøge priser på dette.

Der tages en kopi af forslagene, som vil blive vedlagt indkaldelserne til generalforsamlingen.

5.       Arbejdsdag/ sommerfest bliver lørdag d. 16. juni 2018

Lisbeth laver en invitation som vedlæges indkaldelsen til generalforsamling.

Sendt fra Mail til Windows 10

Bertyrelsesmøde Grundejerforeningen Gerå Vest. Den 9-12-2018.

Til stede : Michael K. Hansen, Anders Moltke og Johanne.

Mangler: Svend Åge og Rene Kjær

Dagsorden: 1. orintering fra bestyrelsesmedlemmerne

                       2. Budget / regnskab

                       3. Evt.

                       4. næste møde.

Michael fortalte lige om retssagen ,hele sagen er lavet digitalt .

Modparten har svaret med et noget utydeligt sprog.

Der er afsat telefon retmøde  til først i januar 2019.

Johanne har  lavet en medarbejdersignatur med kode og NEM ID nøglekort til bestyrelsen, ligger hos formanden .

Anders: Ang vej-forlængelse af Gyden?? Hvordan med den? Hvem skal betale for vedligeholdelsen ?

Dette er en privat fællesvej , men der er vejret til Rummelsigen.

Det vil komme på dagsorden til generalforsamlingen.

Ang. Grøft problemer er ikke tilsluttet korrekt, da afløb ligger over tilløb med det resultat at vandet løber ind på Rene’s grund med de gener det giver. Bestyrelsen blev enige om at kontakte KJ Entrepenøren  så han kan lave dette om . Foreningen vil betale rør men gravearbejdet må KJ Entrepenøren udføre gratis. Prøver om det kunne blive inden jul i år, så der ikke bliver oversvømmelser til foråret.

Tinglysning af rensebrønd på Kjeld’s grund er ej heller tinglyst og Kjeld var ikke blevet spurgt derom.

Johanne : Regnskab er ok vi har et rimeligt overskud i banken på ca 34500kr

Kun en grund mangler der kontingent fra det er Knirren 15  der er skrevet et brev pr mail til dem så ser vi lige.

Anders : træer og udhængende grene vil  vi gøre et forsøg på at få ordnet. Anders vil kontakte Diget (firma )med en stor gren sav og flismaskine  og så må lodsejerne selv betale men man skal melde sig til så det er bindende. Vil komme på til generalforsamling.

Seneste kommentarer

15.08 | 16:29

Kan ikke lige finde noget om det, har du et link Lisbeth

07.08 | 09:15

Tak for orientering. Vi må en smut forbi Brønderslev kommunes hjemmeside.

16.07 | 06:12

Bare til orientering: Ser at Brønderslev Kommune har lagt forslag om delvis aflysning af lokalplan for sommerhuområdet, ud til offentlig høring fra d. 1.juli til d.26. august 2022.

17.06 | 18:50

Hej alle
Vi ville meget gerne have deltaget i både sommerfest og arbejdsdag, desværre falder det sammen med den årlige søskendefest, men vi ønsker jer alle en rigtig god dag
Mvh Hanne og Henrik

Del siden