Referat fra generalforsamlingen 14 april 2018.

1: Søren Uhrenholt vælges til dirigent.

Helle, Rene Kærup og Ingrid Uhrenholt vælges som stemmetællere.

2:Formanden byder velkommen- beretningen findes andet sted.

3: Regnskabet for 2017 ved kassereren er blevet godkendt af revisorerne Birgitte Jensen og Ingrid Uhrenholt.

4: Budget for 2018. der er forslag til kontingentforhøjelse med 100kr. til 600kr. årligt. Forslaget burde have været skrevet i indkaldelsen til generalforsamlingen og kan derfor ikke vedtages, så det udsættes til næste år.

5: Forslag fra bestyrelsen, se bilag 1.

Vedtægtsændring til §6 andet sidste afsnit, hvor der står.Et medlem,der er i restance til foreningen, har ikke adgang til og har ikke stemmeret på generalforsamlingen,ligesom medlemmet ikke kan vælges til tillidserhverv i foreningen.

Ønskes tilføjet:

Eller i øvrigt udøve medlemsrettigheder, såsom fremstille forslag eller iøvrigt påvirke foreningens forhold.

Der foretages skriftlig afstemning. Der er 29 der stemmer for vedtægtsændringen og 1 som stemmer blank.

Vedtægtsændringen er hermed vedtaget.

6: Forslag fra medlemmerne, se bilag 2:

Det vedtages af samtlige fremmødte at bilag 2 afvises, efter forslaget (bilag 1) fra bestyrelsen er godkendt.

7A: Valg til bestyrelsen:

Michael K. Hansen genopstiller og genvælges ,Anders Moltke genopstiller og genvælges, lisbeth Jensen fratræder ekstra ordinært, suppleant Rene Kærup tiltræder.

7B: valg af bestyrelsessuppleant:

Rene Kærup genvælges

8A: Valg af revisorer:

Ingrid Uhrenholt foreslår ny revisor. Peter Ørnberg melder sig og vælges

8B: Revisorsuppleanter genvælges Birgitte Jensen og Helle.

9: Valg til festudvalget:

Det besluttes at vælge for 2 år frem nu, og fremover vælges for 1 år af gangen.

til festudvalget vælges

Hanne og Kresten Madsen, Lisbet Jensen, Lotte Rune og Johanne Voetmann (fordi teltet skal stå ved der.)

10: Evt.

Rene Kærup er i tvivl om den nye ledning, ikke er tilkoblet den gamle brønd på Knirren. Rene mener ikke at de er koblet sammen.

Michael Soelberg (tidligere formand) mener den gamle og den nye brønd er forbundet.

Dette tages op i bestyrelsen og bringes i orden,hvis det ikke er som det skal være.

Ingrid Uhrenholt spørger om Gyden er kommunal?  Nej, Gyden er privat. Stykket op til Gyden er foreningens ansvar at vedligeholde. Anders Moltke fortæller, at han har haft kontakt med Børge og naboer ang. Gyden.

Har haft kontakt til en vognmand, som siger, at der skal 3 læs ( svarende til 16 m3) til for at udbedre hullerne på strækningen.

Peter Ønrberg har beton fra nedbrydning som gerne må bruges til påfyldning.

Bestyrelsen arbejder videre med dette.

Der spørges til om der er indgået aftale om at vi kan køre grene op til Melholtpladsen??

Svaret er NEJ. pladsen er lukket pga.brandfare.

Referat ved Lisbeth Jensen

                                        BERETNING 2018

A: Veje:

 Sæson 2017 bød på næsten det værste vejr vi kunne tænke os. Mængderne af vand der kom, gjorde det meget svært  at få kørt de skrab vi gerne ville, idet det ikke er muligt at skrabe, når vejene er våde eller frosne. Det har gjort, at vi har måtte tage os til takke med hullede veje i slutningen af 2017. Der er indgivet en klage til "Vor Herre" og håber ,at han vil rette op på vejrsituationen i sæson 2018

.

Fællesarealer:

Frederik kører 2 gange brakpudsning på vores fællesareal 1 forår og 1 efterår. Igen i år skal der lyde en stor TAK til alle ildsjæle som frivilligt og med eget materiale holder vores stier og rabatter i pæn stand igennem sæsonen.

Vi er så heldige, at vores medlem Kresten Madsen har taget bekæmpelsen af bjørneklo på fællesarealet på sine skuldre. Kresten er flere gange i løbet af sæsonen rundt at rydde området, og der skal lyde en stor TAK til ham fra foreningen for dette store arbejde.

Forespørgsler ved kommunen:

Formanden har kontaktet kommunen for at forhøre om ,hvordan det står til med badevandet ved Gerå Strand?

Kommunen gjorde opmærksom på. at der var udtaget prøver og at tilstanden er gået fra at være "ringe" til nu at være "tilfredsstillende."

Dette betyder, at der i 2018 ikke er badeforbud ved Gerå Strand.

Fibernet:

Så blev det endelig vores tur til at få lynhurtigt bredbånd.

Energi Nord har i efteråret 2017 nedgravet lyslederkabel i hele vores område, og foreningen har fået en aftale på plads med tilbud på diverse bredbåndspakker, TV og fastnetstelefoni. Vi har i generalforsamlings indkaldelsen vedlagt information og tilbud på dette.

Det betyder, at det forudgående arbejde med at få en fremskudt central i Melholt er indstillet.

Arbejdsdag og sommerfest:

Igen i 2017 var der stort fremmøde ved den årlige arbejdsdag, og der blev gået til opgaverne med højt humør og stor energi. Der blev ryddet og beskåret i stor stil og efter al sliddet stor den på grillpølser i Anders Moltkes have. HYGGELIGT.

Tak til alle fremmødte for en stor indsats og en hyggelig dag.

Sommerfesten 2017 blev holdt i Ingrid og Søren Uhrenholts have. Tak til dem for gæstfriheden.

Tak til Anne og Bjarne der havde lækre kager med til dessert.

Tak til festudvalget og alle de glade fremmødte for en dejlig fest.

Det var beretningen for 2017.

Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god sæson 2018.

Beretningen blev godkendt.

Seneste kommentarer

15.08 | 16:29

Kan ikke lige finde noget om det, har du et link Lisbeth

07.08 | 09:15

Tak for orientering. Vi må en smut forbi Brønderslev kommunes hjemmeside.

16.07 | 06:12

Bare til orientering: Ser at Brønderslev Kommune har lagt forslag om delvis aflysning af lokalplan for sommerhuområdet, ud til offentlig høring fra d. 1.juli til d.26. august 2022.

17.06 | 18:50

Hej alle
Vi ville meget gerne have deltaget i både sommerfest og arbejdsdag, desværre falder det sammen med den årlige søskendefest, men vi ønsker jer alle en rigtig god dag
Mvh Hanne og Henrik

Del siden